NADZÓR AUTORSKI

ROZLICZANY NA PODSTAWIE ILOŚCI GODZIN

Nadzory wykonujemy w Toruniu i najbliższej okolicy

Nadzór autorski nad projektem wnętrz obejmuje:

1. Ocenę zgodności wykonania prac wykończeniowych z projektem.

2. Monitorowanie postępu prac i terminów.

3. Kierowanie procesem realizacji projektu.

4. Rozwiązywanie ewentualnych problemów wykonawczych.

5. Kontrola jakości użytych materiałów i wykonania detali.

6. Kontrolowanie procesu zakupowego.

7. Dostosowywanie projektu do ewentualnych zmian w trakcie realizacji.

8. Uczestniczenie w spotkaniach z wykonawcami w celu wprowadzenia ich w projekt.

9. Pomoc w wyborze wykonawców prac wykończeniowych

10. Nanoszenie kontrolowanych zmian do wcześniejszego Projektu Wnętrza, jeśli klient zmieni zdanie co do wcześniej ustalonych założeń projektowych lub podczas realizacji pojawią się zmiany.

KONTAKT

NAPISZ DO MNIE

Joanna Alaborska

j.alaborska@wnetrzazpasja.com